снимка на Асен Божиков
Да се създаде нова папка с името Final Class на дисково устройство D (или F). Да се създаде нова работна книга за отчитане на командировките на служителите и да се съхрани в папката Final Class под името Komandirovki.xlsx. Първият работен лист в книгата да се преименува от Sheet1 на „Текущ месец“.

Клубове в които Асен Божиков членува

Клубът изисква одобрение на членството от клубен организатор.
Подай заявка за присъединяване към клуба
Клубът изисква одобрение на членството от клубен организатор.
Подай заявка за присъединяване към клуба

Следвани

Последователи