Теодор
Атанасов
Радослава
Мичева
Марияна
Кръстева
Моника
Колешева
Доля
Първанова
Теодора
Василева
Дарин
Йоэов
Силвия
Минева
Катя
Костадинова
Преслав
Петров
Николета
Христова
Сияна
Митрофанова
Пенка
Лилова
Десислава
Димитрова
Христо
Бекяров
Пламен
Неделчев

Последна активност

Вт., 19/02/2019 - 16:08
Съб., 22/12/2018 - 16:19
Нед., 21/10/2018 - 01:24
Нед., 21/10/2018 - 00:42
Вт., 18/10/2018 - 15:46
Пет., 17/08/2018 - 10:32
Вт., 03/07/2018 - 08:47
Съб., 30/06/2018 - 20:56

Известни личности в кариерата и академичната общност

Димитър Бъров

Професор Димитър Бъров (1887-1961) - първи ректор на Висшето търговско училище в Свищов. Той е един от изпълнителите на завещанието. Завършва право във Франция и петнадесет години работи като ректор, организатор, преподавател и научен труженик с благородната амбиция да създаде училище от европейски... още

Никола Михов

Академик Никола Михов (1877-1952) Родоначалникът на българската библиография получава висше образование във Виена и Брюксел. Той е ерудирана личност с енциклопедични знания. Две десетилетия обогатява научната си и естетическа култура в библиотеките на Европа. Плодотворни са четиринадесетте години... още

Иван Стефанов

Академик професор Иван Стефанов (1899-1981) Завършва висшето си образование в Хумболтовия университет в Германия с докторат по статистика. От 1937 година работи във Висшето търговско училище и има изключителни заслуги за формиране на европейски университетски стил на преподавателска и... още