Клубът изисква одобрение на членството от клубен организатор.
Подай заявка за присъединяване към клуба
Алумни клуб на възпитаниците на катедра "Индустриален бизнес и предприемачество", включително на завършилите по времето когато катедрата е носила имената "Икономика и управление на промишлеността" и "Организация на производството и управление на промишлеността". Клубът е отворен за членство на всички, които са завършили бакалавърската (Индустриален бизнес и предприемачество, Индустриална бизнес икономика, Икономика на индустрията, Икономика и управление на промишлеността), магистърската (Корпоративен мениджмънт или Индустриален мениджмънт) и/или докторската (Икономика и управление (Индустрия)) програма към катедрата.
харесай1

Коментари

Добре дошли колеги!

снимка на Емил Николов

Уважаеми колеги,

Добре дошли в алумни клуба "Индустриален бизнес и педприемачество". Моля да съдействате като призовете Вашите колеги също да се включат в нашия-ваш клуб.

Все още никой не е публикувал в този клуб.
Все още няма публикации в клуба.
Все още няма зададени въпроси в клуба.
Все още няма добавени статии в Клуба.
Все още няма публикувани анкети е клуба.

Последни публикации в Клуба

Все още никой не е извършвал дейност в този клуб.

Клубни членове

Организатори

Клубни членове