Клубът изисква одобрение на членството от клубен организатор.
Подай заявка за присъединяване към клуба
Специалност "Бизнес информатика" е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет. Студентите от специалност "Бизнес информатика" придобиват знания за техническото и програмното осигуряване, разработването и прилагането на софтуер, използването на съвременни информационни технологии в бизнеса.
харесай0
Все още никой не е публикувал в този клуб.
Все още няма публикации в клуба.
Все още няма зададени въпроси в клуба.
Все още няма добавени статии в Клуба.
Все още няма публикувани анкети е клуба.

Последни публикации в Клуба

Все още никой не е извършвал дейност в този клуб.

Клубни членове

Клубни членове

Организатори