Групи

Счетоводство и контрол СК-16-1992

Клубът изисква одобрение на членството от клубен организатор.
Подай заявка за присъединяване към клуба

(С) Клубове: Брой сътрудници и теми

Клубът е създаден на 10.10.2015 г. и обединява студенти от специалност "Счетоводна отчетност".

Последно регистрирани

НОВЕ ОРЕНДА

Клубът изисква одобрение на членството от клубен организатор.
Подай заявка за присъединяване към клуба

(С) Клубове: Брой сътрудници и теми

Клубът е създаден на 26.09.2015 г. и обединява студенти от специалност "Счетоводна отчетност".

Последно регистрирани

Счетоводна отчетност 1975

Клубът изисква одобрение на членството от клубен организатор.
Подай заявка за присъединяване към клуба

(С) Клубове: Брой сътрудници и теми

Клубът е създаден на 11.07.2015 г. и обединява студенти от специалност "Счетоводна отчетност".

Последно регистрирани

Икономика и управление на промишлеността Випуск 1995 г.

Клубът изисква одобрение на членството от клубен организатор.
Подай заявка за присъединяване към клуба

(С) Клубове: Брой сътрудници и теми

Клубът е създаден на 20.06.2015 г. и обединява студенти от специалностите "ИУП" и "СК".

Последно регистрирани

Студентски театър

Клубът изисква одобрение на членството от клубен организатор.
Подай заявка за присъединяване към клуба

(С) Клубове: Брой сътрудници и теми

Клубът е създаден на 13.06.2015 г. и обединява студенти от специалност "Финанси и кредит", випуск 1976 г., 1982 г., 1985 г., специалност "ОМОИИ", специалност "Счетоводна отчетност", випуск 1984 г., 1985 г., 1987 г., специалност ИУП, специалност ОПУБ, специалност СЗД, специалност ВТ и специалност Планиране.

Последно регистрирани

Прогнозиране и планиране 2014

Клубът изисква одобрение на членството от клубен организатор.
Подай заявка за присъединяване към клуба

(С) Клубове: Брой сътрудници и теми

Клубът е създаден на 23.08.2014 г. и обединява студенти от специалност "Прогнозиране и планиране".

Последно регистрирани

Финанси, кредит и застрахователно дело - випуск 1984 г.

Клубът изисква одобрение на членството от клубен организатор.
Подай заявка за присъединяване към клуба

(С) Клубове: Брой сътрудници и теми

Клубът е създаден на 07.06.2014 г. и обединява студенти от специалност "ФКЗД".

Последно регистрирани

Алфи

Клубът изисква одобрение на членството от клубен организатор.
Подай заявка за присъединяване към клуба

(С) Клубове: Брой сътрудници и теми

Клубът е създаден на 06.03.2014 г. и обединява студенти от специалност "Финансов мениджмънт".

Последно регистрирани

Проф. д-р Стефан Станев

Клубът изисква одобрение на членството от клубен организатор.
Подай заявка за присъединяване към клуба

(С) Клубове: Брой сътрудници и теми

Клубът е създаден на 22.02.2014 г. и обединява студенти от специалност "Статистика и иконометрия".

Последно регистрирани

Международни икономически отношения

Клубът изисква одобрение на членството от клубен организатор.
Подай заявка за присъединяване към клуба

(С) Клубове: Брой сътрудници и теми

Клубът е създаден на 12.03.2011 г. и обединява студенти от специалност "Международни икономически отношения". Целите на клуба са: 1. Да насърчава и укрепва връзките между възпитаниците, обучаващите се и катедра „Международни икономически отношения” към СА „Д. А. Ценов”. 2. Да подпомага ползотворното сътрудничество в научната, професионалната и социалната сфери между на катедра „Международни икономически отношения” към СА „Д. А. Ценов”, нейните възпитаници и други заинтересовани страни. 3.

Последно регистрирани