Групи

АИ - Свищов

Клубът изисква одобрение на членството от клубен организатор.
Подай заявка за присъединяване към клуба

(С) Клубове: Брой сътрудници и теми

Последно регистрирани

НОВЕ-ЗСД-2000

Клубът изисква одобрение на членството от клубен организатор.
Подай заявка за присъединяване към клуба

(С) Клубове: Брой сътрудници и теми

Последно регистрирани

Търговско представителство и инвестиционно банкиране

Клубът изисква одобрение на членството от клубен организатор.
Подай заявка за присъединяване към клуба

(С) Клубове: Брой сътрудници и теми

Последно регистрирани

Мениджмънт на търговския бизнес

Клубът изисква одобрение на членството от клубен организатор.
Подай заявка за присъединяване към клуба

(С) Клубове: Брой сътрудници и теми

Последно регистрирани

Индустриален бизнес и предприемачество

Клубът изисква одобрение на членството от клубен организатор.
Подай заявка за присъединяване към клуба

(С) Клубове: Брой сътрудници и теми

Алумни клуб на възпитаниците на катедра "Индустриален бизнес и предприемачество", включително на завършилите по времето когато катедрата е носила имената "Икономика и управление на промишлеността" и "Организация на производството и управление на промишлеността".

Последно регистрирани

Випуск 1971

Клубът изисква одобрение на членството от клубен организатор.
Подай заявка за присъединяване към клуба

(С) Клубове: Брой сътрудници и теми

Клубът е създаден на 04.06.2016 г. и обединява студенти от специалностите Счетоводна отчетност, НОУД, Финанси, Застраховане, ДОО

Последно регистрирани

Финанси 96

Клубът изисква одобрение на членството от клубен организатор.
Подай заявка за присъединяване към клуба

(С) Клубове: Брой сътрудници и теми

Клубът е създаден на 25.06.2016 г. и обединява студенти от спец. "Финанси" 1996 г.

Последно регистрирани

Финанси 2008

Клубът изисква одобрение на членството от клубен организатор.
Подай заявка за присъединяване към клуба

(С) Клубове: Брой сътрудници и теми

Последно регистрирани

Маркетинг

Клубът изисква одобрение на членството от клубен организатор.
Подай заявка за присъединяване към клуба

(С) Клубове: Брой сътрудници и теми

Последно регистрирани

Детелини

Клубът изисква одобрение на членството от клубен организатор.
Подай заявка за присъединяване към клуба

(С) Клубове: Брой сътрудници и теми

Клубът е създаден на 17.10.2015 г. и обединява студенти от специалност "Счетоводство и контрол".

Последно регистрирани