Тодор Владигеров

Член-кореспондент професор Тодор Владигеров (1898-1977) Професор Владигеров учи и получава научна степен „Доктор по стопанските и социални науки" В Германия, обогатява научната си подготовка в Париж, работи десет години в Хумболт - университет и още от 1938 година пренася европейски стил на работа в новосъздаденото висше училище в Свищов. Инициатор е за създаването на първото в България икономическо списание „Народостопански архив" и е негов редактор. Професор Владигеров създава катедра „Политическа икономия" като образцов научен център.