Борислав
Маджаров
Анелия
Маринова
Силвия
Сарафова
Валентина
Акимова
Йоана
Катеринова
Григоряна
Стефанова
Ралица
Рангелова
Светлозар
Антонов
Радослав
Миринчев
Цонка
Христова
Петър
Панев
Станислава
Арбалиева
Жельо
Желев
Димитър
Попов
Румен
Вълчев
Цветелина
Недкова

Последна активност

Нед., 10/06/2018 - 17:45
Вт., 05/06/2018 - 13:19
Вт., 31/05/2018 - 15:50
Ср., 16/05/2018 - 09:58
Ср., 09/05/2018 - 15:01

Новини от Академията

Известни личности в кариерата и академичната общност

Тодор Владигеров

Член-кореспондент професор Тодор Владигеров (1898-1977) Професор Владигеров учи и получава научна степен „Доктор по стопанските и социални науки" В Германия, обогатява научната си подготовка в Париж, работи десет години в Хумболт - университет и още от 1938 година пренася европейски стил на... още

Георги Данаилов

Академик Георги Данаилов (1872-1939) Заедно с проф. Бъров и Александър Божинов ревностно съдейства за осъществяване на Завещанието. Учил в Русия, Германия, Австрия, той работи всеотдайно като помощник на Ректора, преподавател и изследовател. Георги Данаилов е учен с европейско признание.

Васил Ранков

Професор Васил Ранков (1905-1979) Завършва висше образование в Германия и работи във Висшето търговско училище от 1938 година. Той е учен с многостранни интереси, с богат научен потенциал и съдейства за създаване на свищовската школа в областта на икономическата наука.