Евелина
Богданова
Найлян
Кязим
Мариела
Николова
Даяна
Велизарова
Силвия
Денева
Таня
Митева
Марина
Начева
Стоян
Проданов
Мартина
Маринова
Атанас
Блажев
Ивалина
Фотева
Юлиян
Господинов
Евгени
Макавеев
Александра
Щерева
Милена
Коцева
Силвия
Георгиева

Последна активност

Съб., 03/02/2018 - 15:23
Вт., 19/12/2017 - 11:39
Пон., 11/12/2017 - 16:12
Вт., 05/12/2017 - 17:23
Вт., 28/11/2017 - 16:16
Вт., 28/11/2017 - 16:08
Нед., 10/09/2017 - 10:13
Нед., 18/06/2017 - 23:01

Известни личности в кариерата и академичната общност

Иван Стефанов

Академик професор Иван Стефанов (1899-1981) Завършва висшето си образование в Хумболтовия университет в Германия с докторат по статистика. От 1937 година работи във Висшето търговско училище и има изключителни заслуги за формиране на европейски университетски стил на преподавателска и... още

Димитър Бъров

Професор Димитър Бъров (1887-1961) - първи ректор на Висшето търговско училище в Свищов. Той е един от изпълнителите на завещанието. Завършва право във Франция и петнадесет години работи като ректор, организатор, преподавател и научен труженик с благородната амбиция да създаде училище от европейски... още

Васил Ранков

Професор Васил Ранков (1905-1979) Завършва висше образование в Германия и работи във Висшето търговско училище от 1938 година. Той е учен с многостранни интереси, с богат научен потенциал и съдейства за създаване на свищовската школа в областта на икономическата наука.